Sebevědomí

:: domů ::    :: kontakt :: 

sebevědomí - sebedůvěra - jak získat a zvýšit sebejistotu - www.sebevedomi.psychoweb.cz


Čtení:

Sebevědomí


Pokud si chcete tento text uložit nebo použít pro svůj web, můžete si jej stáhnout v pdf > klikněte standardně LEVÝM tlačítkem myši a pak si soubor uložte


Co je sebevědomí*?

Sebevědomí je důležitá složka osobnosti, která určuje, do jaké míry si člověk uvědomuje své možnosti, schopnosti a rezervy, jak se hodnotí a do jaké míry věří ve svou schopnost obstát v životních situacích. S tím vším pak samozřejmě souvisí, zda se má člověk rád a sama sebe si váží.
Úroveň sebevědomí nebo sebedůvěry ovlivňuje všechny oblasti lidského života:

 
Člověk se zdravým sebevědomím/zdravou sebedůvěrou   Člověk s poškozeným sebevědomím/nízkou sebedůvěrou
Partnerské vztahy:
 
:: ví, že mu partner může být nevěrný nebo jej opustit, ale nežárlí ani na to pořád nemyslí; snaží se ve vztahu fungovat co nejlépe a ostatní neřeší
:: partnera má rád a dovede být i sám
:: neočekává, že mu partner čte myšlenky, takže když něco chce,
řekne to
:: partnera respektuje, nesouhlas projevuje přijatelným způsobem

  :: žárlí
:: má obavy z opuštění
:: je závislý na partnerovi
:: neumí navázat vztah
:: nevyjadřuje své potřeby
:: raději je sám a trpí osamělostí
:: týrá partnera
Práce/studium:
 

:: nevyhýbá se obtížným úkolům
:: dovede si zorganizovat čas, určit priority
:: snaží se pracovat co nejlépe
:: chyby a neúspěchy bere jako informaci, co zlepšit nebo dělat jinak
:: vyváženě dělí čas mezi práci a volno
:: uplatňuje a rozvíjí svůj potenciál

  :: odkládá povinnosti
:: obtížně si určuje priority
:: je nadměrně pečlivý, perfekcionista
:: bojí se chyb a neúspěchů
:: je workholik (kompenzace vnitřní prázdnoty nebo důsledek odkládání úkolů) nebo naopak flákač
:: nevyužívá svůj potenciál

Ekonomická úspěšnost:
 
V této oblasti nemusí být mezi lidmi s zdravým a podraženým sebevědomím žádný rozdíl; není pochyb, že mezi lidmi, kteří si málo věří, jsou i ti ekonomicky veleúspěšní. Problém nastává v příčinách (tedy proč se člověk snaží a proč uspěje) a důsledcích (jak si umí peníze užít).

:: příčiny:
:: snaží se o úspěch
:: snaží se využít své schopnosti

:: důsledky:
:: umí si finanční komfort užít
:: svobodnější, méně ustaraný život

 

:: příčiny:
:: snaží se vyhnout neúspěchu
:: prací kompenzuje vnitřní napětí
:: chce být lepší, než druzí, aby se necítil méněcenný

:: důsledky:
:: neumí si finanční komfort užít, psychologicky je chudý
:: obává se, aby to vydrželo, aby o vydělané peníze nepřišel apod.

Trávení volného času:
 
:: umí odpočívat
:: sport a aktivity si užívá, nemusí být nejlepší
:: více aktivních prvků
  :: neumí skutečně odpočívat
:: nezdravě soutěží i ve volnočasových aktivitách
:: pasivní zábavy (TV, PC hry apod.)

Zdraví:
 
:: je ve větší psychické pohodě, což na duševní i tělesné zdraví působí pozitivně:
:: méně náchylný k onemocněním
:: rychleji se uzdravuje
:: latentní vlohy k poruchám se vůbec nemusí aktivovat
  :: často nebo trvale se nachází ve stavu napětí, což velmi negativně ovlivňuje psychické i tělesné zdraví:
:: více náchylný k onemocněním
:: pomaleji se uzdravuje
:: mívá více úrazů
:: mohou vypuknout poruchy, ke kterým je člověk disponován, ale které by se bez spouštěče vůbec nemusely projevit (deprese, panická porucha aj.)

Komunikace:
 
:: řekne "ano", když chce říct "ano"; řekne "ne", když chce říct "ne"
:: odmítnutí a kritiku si nebere osobně
:: rád přijme zaslouženou pochvalu
:: řekne si, o co potřebuje
:: jedná zdravě asertivně
 

:: neumí říkat "ano" a "ne" v souladu s tím, co opravdu chce
:: špatně snáší odmítnutí a kritiku – bere je jako odmítnutí své osoby
:: neumí přijmout pochvalu
:: obtížně vyjadřuje své potřeby
:: jedná ústupně nebo agresivně

Spokojenost:
 
:: mnohem vyšší míra životní spokojenosti
:: optimismus
:: důvěřuje vlastní snaze a vůli

  :: výrazně nižší míra životní spokojenosti
:: sklony k pesimismu
:: pocit, že svým snažením stejně nemůže nic ovlivnit

 

*V oblasti vztahu a postoji k sobě se používá řada pojmů - sebevědomí, sebedůvěra, sebejistota, sebeúcta, sebehodnocení a možná ještě další. Každý ten pojem je možné definovat trochu jiným způsobem, ale zde nebudeme tyto pojmy rozlišovat, protože jejich význam se zas tak dramaticky neliší a rovněž v běžné řeči je obvykle používáme promiskue neboli zaměnitelně.

PhDr. Michaela Peterková, www.psyx.cz

Doporučujeme:

Soustřeď se

Petra Thorbrietz

Soustřeď se!

Autorka vychází z předpokladu, že dnešní děti čelí takové řadě podnětů a nejrůznějších lákadel, že je pro ně stále obtížnější vnímat konkrétní téma, soustředit se na vyučování, zvládat plynule a bez zbytečných odkladů domácí úkoly. Výzkumy prokázaly, že se soustředěním má vážné problémy kolem 40 % dětí. Bez koncentrace však nelze uspět. Tento rádce názorně ukazuje, co se vlastně odehrává v dětské hlavě, jak lze rozpoznat nedostatky v soustředění a jak mohou rodiče pomoci svým dětem, aby se dokázaly lépe koncentrovat – ať už vytvořením správného prostředí, dostatečnou tělesnou aktivitou nebo praktickými cvičeními. Test, rozdělený podle věkových skupin, pomůže rodičům určit, kde leží potenciál jejich dítěte a jaké jsou jeho slabé stránky.
.


 

Doporučujeme:

o duši a sexu

Martin Hollý a Marie Těthalová

O duši a sexu

Rozhovor s psychiatrem a sexuologem Martinem Hollým nahlíží do systému psychiatrické péče, jeho úskalí a nadcházejících proměn v podobě reformy psychiatrie, překonává mýty o psychických poruchách a představuje možnosti jejich léčení. Zabývá se také sexualitou jako nedílnou součástí života každého člověka, a to jak v jejích obvyklých projevech, tak v případných variantách a poruchách.
Cílem rozhovoru je přispět k odtabuizování tématu psychiatrie a duševních poruch, destigmatizace duševně nemocných a otevření prostoru pro dialog mezi laiky a odborníky. Seznamuje také s oborem lékařské sexuologie.
MUDr. Martin Hollý, MBA, je psychiatr a sexuolog.

 

Pokud si chcete tento text uložit nebo použít pro svůj web, můžete si jej stáhnout v pdf > klikněte standardně LEVÝM tlačítkem myši a pak si soubor uložte

Doporučujeme:

 

Online test sebevědomí

Doktor mozek - E-book zdarma pro vás!

Doktor mozek - obálka PhDr. Michaela Peterková: Doktor mozek
 
Odhalte jednoduché postupy, jak se zbavit útlumu, nervozity, nesoustředěnosti či únavy.
CHCI E-BOOK ZDARMA
 
Poznání své osobnosti:

Poznejte svou osobnost

Zjistěte, zda vaše osobnost patří nebo nepatří k některému z výrazných osobnostních typůtest typů a poruch osobnosti OSPAT
Pokud se necítíte dobře a pochybujete někdy o svém duševním zdraví, zkuste test základních psychických poruch a stresových zátěží MENFIT
Dovedete se soustředit, rychle reagovat a pracovat bezchybně? Zhodnoťte si svou praktickou inteligenci a mentální výkon v jedinečném testu COGIT
Odhalte, na jakou práci se hodíte, aby odpovídala vaší osobnosti – to vám prozradí test profesního typu FULJOB

 
Info o webu sebevedomi.psychoweb.cz
Dozvíte se:
Co je sebevědomí, sebedůvěra, pocit/komplex méněcennosti
Jak škodí malá sebedůvěra, chování lidí, kteří si nevěří
Jak zvýšit sebevědomí

Jak vychovat
sebevědomé dítě
Online program
ke zvýšení sebevědomí

 
Kurzy Žlutá sova:
    kurzy psychologie online

Unikátní online programy pro každého z vás, kdo se potřebuje zbavit úzkosti či deprese a zvýšit sebevědomí.

A pro vás, které zajímá psychologie a kteří se chtějí dozvědět o lidské duši více, jsme přichystali interaktivní kurzy základů psychologie.

 
 
Nějaká ta moudra:


Člověk může mít druhé rád jen do té míry, do které má rád sebe.

Jediná vlastnost, která se nedá přehnat, je přiměřenost.

Nebojte se do něčeho nového pustit (a nebojte se vůbec), protože:
Nejhorší smrt je z vyděšení.